System poleceń

Znasz kogoś kto Twoim zdaniem sprawdziłby się na oferowanym przez nas stanowisku?

Przekaż nam kontakt do tej osoby. Jeśli zostanie zatrudniona na wskazanym przez Ciebie stanowisku otrzymasz od nas 300 zł.

1. Firma ON POINT INVESTMENTS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa, Województwo Mazowieckie, NIP 701-103-42-71, dalej zwaną FalconJobs, wprowadza program płatnych poleceń: „System poleceń”
w związku z wszystkimi aktualnie prowadzonymi rekrutacjami.

2. Czas trwania programu ustala się na okres od 15.05.2020 do 01.06.2021 roku lub do wyczerpania
zapasów kuponów rekomendacyjnych i może zostać przedłużony.

3. FalconJobs zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w wybranym przez siebie momencie.

4. W programie „System poleceń” mogą wziąć udział:
a)osoby, które ukończyły 18 rok życia, zwane dalej Osobą rekomendującą.

5. Z programu wyłączone są podmioty posiadające osobowość prawną (np. agencje rekrutacyjne),
pracownicy wewnętrzni FalconJobs oraz pracownicy firm, z którymi FalconJobs ściśle współpracuje.

6. Osoba rekomendująca nie może dokonać polecenia samego siebie oraz nie może dokonać
polecenia osoby, która znajduje się w bazie kandydatów FalconJobs.

7. Osoba rekomendowana może być polecona tylko przez jedną osobę rekomendującą.

8. Osoba rekomendująca może rekomendować więcej niż jednego kandydata.

9. Udział w programie jest dobrowolny.

10. Osoba rekomendująca polecając osobę rekomendowaną, oświadcza, że osoba rekomendowana jest świadoma bycia polecaną oraz zapoznała się z regulaminem konkursu.

11. Regulamin dostępny jest w biurze FalconJobs w Chotomowie przy ul.Bagiennej 4F oraz na
stronie internetowej www.falconjobs.pl

12. Osobie rekomendującej za każdą osobę poleconą do pracy, która zostanie zaakceptowana i zatrudniona przez klienta FalconJobs w terminie do 30 dni od daty rekomendacji przysługuje nagroda w wysokości 300 zł brutto.

13. Procedura rekomendacji
a) Pracownik rekomenduje nową osobę do pracy na konkretnym stanowisku, dla jednego z klientów FalconJobs poprzez wypełnienie formularza rekomendacyjnego (wpisuje dane swoje i osoby rekomendowanej).
b)Formularz rekomendacyjny dostępny jest na stronie internetowej www.falconjobs.pl w zakładce System poleceń.
c) Konsultant FalconJobs kontaktuje się z osobą rekomendowaną i przeprowadza wstępną rekrutację.
d) FalconJobs dokłada wszelkich starać aby osoba rekomendowana została zatrudniona u klienta.
d) Osobie rekomendującej wypłacona zostanie nagroda w wysokości 300 zł brutto w przypadku spełnienia zatrudnienia osoby rekomendowanej u klienta oraz spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 11 i 12 regulaminu.
f) Nagroda jest wypłacana przelewem na konto osobiste osoby rekomendującej, w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia osoby rekomendowanej.

13. Poprzez wypełnienie kuponu osoba rekomendująca i osoba rekomendowana akceptują
Regulamin oraz wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych. oraz na kontaktowanie się poprzez: komunikację telefoniczną, komunikację mailową i SMS przez FalconJobs.

14. Administratorem programu jest firma FalconJobs. FalconJobs prowadzi bazę osób uprawnionych do wzięcia udziału w programie oraz rejestruje kupony.

Dane osoby polecającej:
Dane osoby polecanej: